İlahi İndir Mp3 İlahiler indir

0

En güzel ilahileri indirip istediğiniz yerde dinle me fırsatı sunan ilahilerindir.com adresinden ilahi indir. İlahiler indir seçenekleriyle sevdiğiniz sanatçıların ilahilerini toplu olarak indirebilirsiniz.

İlahiler, Allah’ı övmek ve O’na dua etmek ve en büyük sevginin Allah aşkı olduğunu belirtmek için yazılmış makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. Arapça kökeni olan bir kelimedir. Bir diğer kullanım alanı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir.

İlahiler çok eski dönemlerden bu yana dinlerin ve inançların en önemli bir parçasını oluşturmuştur. Her dinin ilahilere olan bakış açısı farklıdır. Her dinin kendine özgü ilahileri vardır. İlahiler bir inancın kutsal metinlerinin bir bölümünü oluşturup, kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı Tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış, kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler. İlahiler çoğu dinde din eğitiminin önemli bir parçasıdır. Bazı dinlerde ve inanışlarda ilahi söylemek bir tür ibadettir. Fakat ilahi söylemek çoğu inanışta belirli ibadetlerin sadece bir parçasını oluşturur.

İlahiler indir İlahilerindir.com

İlahi indirmek artık çok kolay ilahilerindir.com üzerinden en sevdiğiniz ilahileri kolaylıkla indirebilirsiniz. İlahi indir ve istediğin her an dile.

İlahiler tarikatlara göre değişik isimler alır. Mevlevilerde ayin, Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme(deyiş), diğer tarikatlarda cumhur ve ilahi adını alır.

İlahinin özellikleri şunlardır:

  • Kendine özgü bir ezgiyle okunur.
  • Hem koşma, hem semai biçiminde ve hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
  • Hece ölçüsünde 7, 8 ve 11 ‘li kalıplar tercih edilmiştir.
  • Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı 3 ila 7 arasında değişir.
  • Genelde şiirin içinde şairin mahlası geçer.
  • İlahi denince akla ilk gelen Yunus Emre dir. Yunus Emre, şiirlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmıştır. Hece ölçüsü kullanmıştır.11’li hece ölçüsünü kullanmıştır. Halkın içinden biri olduğu için halk tarafından çok sevilmiştir ve dili halkın dilidir.
  • Daha sonra Eşrefoğlu Rumi, Niyazi-i Mısri, Aziz Mahmut Hüdai, Yunus Emre’nin etkisinde kalarak ilahiler yazmışlardır.

Not: İlahiler tarikatlara göre farklı isimler alır: Mevlevilerde ayin, Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme, Gülşenilerde tapuğ, Halvetilerde durak, öteki tarikatlar da hur ya da ilahi gibi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.